Služby

Služby školské a pedagogicko-psychologické

Mateřské školy:

 • Diagnostika školní zralosti, dodatečný odklad školní docházky(DOŠD), zjišťování laterality, prevence specifických vývojových poruch učení, problematika syndromů ADHD, ADD (dříve lehké mozkové dysfunkce), porucha pozornosti a aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita).
 • Logopedická prevence a logopedie (korekce dyslálie, opožděný vývoj řeči, balbuties – koktavost).
 • Grafomotorické obtíže, ztížená adaptace na MŠ a jiná dílčí oslabení (např. specifické obtíže zraku, sluchu, motoriky…).
 • Pomoc rodičům a učitelům se stimulací a výchovou dětí.

Základní školy:

 • Diagnostika intelektových schopností, specifických vývojových poruch učení (VPU) a chování, vyšetření osobnosti dítěte, profesionální orientace, problematika třídních kolektivů, korekce specifických VPU, psychosomatické obtíže dítěte, dětské neurózy.
 • Kurzy, konzultace a klubová setkání s  rodiči, učiteli a pomáhajícími profesemi. Prevence syndromu vyhoření.

Střední a vysoké školy:

 • Řešení studijních problémů, profil osobnosti studenta, profesionální orientace, výuková problematika (poruchy učení), vztahové problémy…

Provádíme odborné kurzy, přednášky, školení, semináře zaměřené dle požadavků a potřeb škol příslušného stupně a školských zařízení.

Psychoterapeutické

Psychoterapie je pomoc psychologickými prostředky klientovi. Dle potřeb a dohody s klientem poskytujeme

 • individuální psychoterapii při obtížích tělesných – např.bolesti hlavy, žaludku, dlouhodobě zvýšená teplota, unavitelnost, alergické reakce a jiné somatické projevy s vyloučením organického poškození nebo při obtížích psychických – úzkost, strach, stres, nespavost, nadměrná plačtivost, tiky, agresivita, výbuchy hněvu, výkyvy nálad ….
 • Skupinám dětí, mládeže a dospělých nabízíme možnost účasti ve skupinové psychoterapii pod vedením dvou psychoterapeutů a dohodnutých návštěv supervizora či koterapeuta.

Výchovně vzdělávací a vědecko – výzkumná činnost

Dle grantové politiky MŠMT a MPSV ČR.

Alternativní programy

 • Arteterapie
 • Astrologie – výklady, přednášky, kurz
 • Kineziologie pro děti a dospělé
 • Numerologie
 • Cvičení pro děti a dospělé
 • Psychorelaxační cvičení s prvky jógy

Nové služby

 • Finanční gramotnost – pro jednotlivce, páry i celé rodiny
 • Finanční gramotnost – pro školy a pracovní kolektivy firem
 • Fitness s prvky sebeobrany

Napište nám

© 2024 ACHaT – PaedDr. Anna Chaloupková | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů